Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóslatok a III. világháborúról és a nagy változásokról

 
  Nagyon nagy a baj!!
 
    De mi vezetett ide:
"A világ mérhetetlen szeretet nélküli pusztasággá vált; a gyűlölet,
 a megoszlás, a bűn, a féktelen önzés,a tisztátalanság, az erőszak
és a háború gyomnövényei virágoznak benne."
                             (Szűz Mária don Stefano Gobbihoz 1987. július 3.)
 
"A bűnt nem akarják a rosszal azonosítani, sőt indokoltnak tartják és
felmagasztalják, mint valami jót"   
"A rosszat úgy  ajánlják, mint valami jót, a bűnt, mint értéket, az Isten
törvényeinek áthágását, mint önállóságtok és személyes szabadságtok
gyakorlásának módját."
                                     (Don Stefano Gobbihoz 1984. december 31.)
 
 
1976-ban még sok mindenre lett volna lehetőség:
"A Mennyei Atya terve sok mindent attól tett függővé a rátok váró
eseményekben, hogy meghallgatják-e szavamat, vagy visszautasítják.
A pusztulást még távol lehet tartani, és még meg lehet rövidíteni. Még
meg lehettek kímélve sok szenvedéstől."
                                 (Szűz Mária don Stefano Gobbihoz 1976 szeptember 25.)
 
Meghalgatták a szavait? Nem! Mi magyarok megtettük amit tőlünk kért? Nem!
Pl. nem építettük fel az Engesztelő Kápolnát a Normafánál! 70 év alatt ennyit
nem tudtunk megtenni! (A Bíboros úr a mai napig az ördögi szabadkőműves
tanácsadóira hallgat... ) Meg lesz ennek a súlyos következménye !!
 
"Úgy éltek, hogy nem veszitek tudomásul, hogy milyen sors vár rátok.
Napjaitokat felelőtlenül, teljes közömbösségben, hitetlenségben töltitek.
Hogyan lehetséges ez, amikor én oly sokféleképpen és rendkívüli jelekkel
figyelmeztettelek titeket a fenyegető veszélyekre...
Mivel ez az emberiség nem fogadta el ismételt felhívásaimat a megtérésre,
a bűnbánatra, az Istenhez való visszatérésre, a legnagyobb csapás készül
rátörni, olyan, amilyent az emberiség történelme még nem ismer... "
                                                 (Don Stefano Gobbihoz 1986. szeptember 6.)
 
A következmények:
"Isten sújtó kardjának első csapására a hegyek és az egész természet
megrendül ... több nagy város megrázkódik és földrengés következtében
megsemmisül."
                                                        (La Salettei jövendölések)
 
„Nem árvíz hanem tűz hozza a pusztulást. Hatalmas tűz pusztít el majd
nemzeteket az Isten ellen elkövetett bűnök miatt. Kezdete óta nem volt
a világ olyan mélyponton mint ma”     
                                        (A Szent Szűztől Hanja látnok, 1953. december 20.)
 
"Egyik pillanatról a másikra törnek rátok a borzasztó szorongatások."

                                                           (San Damianó-i kijelentések)

"Ez a Föld, ahogy ti ismeritek hamarosan elmúlik."

                                     (Vassula Ryden   1993. február 22.)

1958. július 1-én egy szlovákiai településen, Turzovkában, egy imádkozó
favágónak, Matous Lasutának egy hosszú látomásban mutatta meg
Szűz Mária a világ eljövendő sorsát. Ebben azt látta, hogy a szárazföldek
és tengerek felett felrobban valami, utána pedig lehullanak a falevelek és
lángra kapnak. Ezután úgy látszott mintha az egész Föld tűzben állt volna.

 

Vassula Rydennek így mutatta meg az Úr az eget (1987.szeptember 1.):
 
„Az olyan volt, mint bármelyik csillagos éjszakán. Azután megváltozott.
Festékfoltok tarkították, festőpalettához hasonlított, de egy szín mind
felett uralkodott, a piros. Vastag volt, és vastagsága növekedett, mint a
kovász, és ránk ömlött felülről”
 
„Egy forró, halálos mérgű, erős szelet láttam, amint végigfúj rajtunk, és a
természeten, mindenütt halált hagyva  maga után. Minden meghalt amit
megérintett.”               (1988. május 4.)
 
„ … akkor északról egy hatalmas nagy vihar jön óriási nagy köddel és a
legsűrűbb porral … „      ((Bingeni Szent Hildegárd)
 
„Fénylő felhők, tüzes villámok lesznek az égen, és tűzeső fog a földre hullani.”
                                       (Calabriai Elena Aiello nővér)
 
"Testvér lesz testvérének gyilkosa, egyik nép elpusztítja a másikat,
hallatlanul erőszakos háborúban, melynek számtalan áldozata lesz.
Vér folyik mindenhonnan."       (Don Stefano Gobbi, 1978. január 21.)
 
"Ne ijedjetek meg, amikor elérkezik a nagy megpróbáltatás órája, mert
ennek az órának el kell jönnie, hogy megváltoztassa a föld színét."
   (Vassula Ryden, 1991. augusztus 30.)
 

Migráció:

"Idegenek jönnek az országba, és ez
Borzasztó veszélyt jelent
Bizonyos vidékeken, sőt magában Bécsben is."
 
Olyan nagy tömeg özönlik kívülről (hogy)
Megremeg Bécs és Ausztria országa"
                                                                       (Nostradamus)
 
isis-execution.jpg
ISZLAMISTA TERROR

kereszt8x.jpg

ISZLAMISTÁK ÁLTAL MEGKÍNZOTT, KIVÉGZETT KERESZTÉNYEK
Manapság 4 percenként hal meg egy keresztény a világban hite miatt.
Soha nem volt ekkora keresztény üldözés a világon mint most. De az
Unió /Brüsszel/ hallgat, nem érdekli őket az ilyesmi, sőt ezt segítik elő
azzal, hogy csak a "szegény" iszlamista terroristákat hajlandó segíteni,
és minél többet Európába hozni. Európa keresztény kultúráját velük
akarják megsemmisíteni.
 
nogozone.png
Európában sok helyen már az európaiak nem a saját törvényeik érvényét kell
eltűrjék. Mégis ki engedélyezhet ilyesmit Európában, pláne az EU-ban?
Micsoda szégyen ez az egyes érintett államokra nézve! És milyen veszélyes!
Az illetékes vezetők nem értik ezt vagy nem akarják érteni (mert pl. soros
/schwartz/ györgy pénzeli őket... ) És az emberek hová tették a maradék kis
 eszüket? Hát nem látják hogyan vágják alattuk a fát? Mindenkit elhülyített
már a szabadkőműves média??
 
Franciaország:
„Párizs pusztulását jelek előzik meg, amelyekből az igazak felismerhetik a
közeli veszedelmet”
„E felforgatásban, mely egyetemes lesz, és nem csak Franciaországot fogja
sújtani, Párizs városa elpusztul”
                                                  (Necton jezsuita páter)
 
„Párizs Szodoma és Gomorra sorsára fog jutni, és akik lakói közül megmaradnak,
Lyonba menekülnek.  (…) Midőn futásuk látható lesz, közel lesz akkor a nagy
esemény”                                  
„Nagy csata lesz Lyon mellett, a Saint Fons völgyében…
Az idegenek el fognak űzetni.”
                                                                 (Brotteaux Mária (ꝉ1843))
 
 
 
  I. /18.     Par la difcorde negligence Gauloife
                 Sera paffage á Mahommet ouvert : 
                 De fang trempé la terre & mer Senoife ,
                 Le port Phocen de voilles & nefs couvert.
 
"A franciák civakodásának és figyelmetlenségének következtében a moha-
medánok előtt szabad lesz az út: a föld vértől lesz iszamos, vér festi vörösre
a La Manche csatornát, s Marseille kikötőjét hajók torlaszolják el."
 /Részlet: Ligeti Pál  Nostradamus .VILÁGVÉGE  ORACULUM kiadó 1991./
 
 
Németország:
„Lesz… egy nagy folyó mellett egy nagy város, melynek kohó lesz a neve.
Emellett lesz a legnagyobb vérengzés”          (Középkori ismeretlen szerző)
A kohó németül Esse. Vélhetően Essenről van  szó
 
A Spielbän-jóslat szerint: „Köln körül lesz a döntő harc”
 
Olaszország:
"Itáliában sok vér fog folyni, a nagy utcai harcokban a holttestek temetetlenül
fognak a városokban heverni."                (Bosco Szent János)
 
"A Vatikánba halál és pusztulás fog bevonulni. Apostolom sírját is meg-
szentségtelenítik."                             (Lucia nővér, 1917. december 24.)
 
Magyarország:
                          Nostradamus:
VIII. /15.  Vers Aquilon grands efforts par hommaffe
                 Presque I'Europe & I'univers vexer, 
                 Les deux eclyfes mettra en telle chaffe ,
                 Et aux Pannons vie & mort renforcer.
 
"Az Északi országban (Oroszok?,É.-Afrika?) óriási embertömegek csapnak össze
egymással (és ennek a küzdelemnek) nemcsak Európa, de az egész világ megsínyli
a következményeit: a két napfogyatkozás akkora tömegeket vet majd az ország-
utakra, hogy a pannonoknak (egész Kelet Európának?) szinte élethalál harcot kell
vívniuk az emberáradattal szemben."
 
A kaotizáló főördögök egyik ismert képviselője:

sorosatan.jpg

A KAOTIZÁLÁS, MEGOSZTÁS, SZELLEMI ROMBOLÁS VEZÉRE ÉS
A KERESZTÉNY EURÓPA LEGNAGYOBB SÍRÁSÓINAK EGYIKE:  soros (schwartz) györgy
 
Pl. alapítványai teljes erővel támogatják a szabad abortusz gyakorlását illetve 
ennek elérését (tüntetések szervezésével, nők "jogainak" támogatása, stb.), ahol
ez még nem engedélyezett néhány európai országban. Azaz a migránsok
Európára zúdításával nem az európai népesedési problémákat akarja
megoldani, hanem a fehér európai (ős)lakosság számának gyors csökkentését
és a színes, nem európai, (néger, arab, stb.) bevándorlók, nem európai
kultúrájának hegemóniáját akarja elérni a lehető legrövidebb időn belül.
Nyilvánvaló az eredmény: vegyes lakosság, állandósult terror, keresztények
üldözése, kivégzése, sőt a nem muszlimok lefejezése, irtása, sarija, nulla
közbiztonság, alacsony bérek, nyomor, rettegés folyamatosan és kilátástalan
reménytelenség, mert évszázadokra teszi tönkre Európát. És mindezt milyen
arcátlan pimaszsággal: Javasolta az EU-nak, hogy vegyen fel kölcsönt(!!) a
migráns áradat finanszírozása céljából! Ekkora pofátlanság csak az ilyen
soros/schwartz félékre jellemző - de azokra nagyon. És gátlástalanul kapzsi.
Ez olyan, mintha kifizettetnék a halálraítélttel a kötelet amire fel fogják
akasztani. Európa elpusztításán is nyerészkedni akar ez az amerikai kufár.
A Napnál világosabb, hogy mit akarnak a soros/schwartz-féle szabadkőműves
disznók, azaz az úgynevezett háttérhatalom. És az európai emberek ezt
hagyják, mert a médiák és más hazug rendszerek annyira elhülyítették őket,
hogy ma a veszély felismerésére is képtelenek, nemhogy az elhárítására.
Európa sorsa megpecsételődni látszik. A háborús viszonyok Európa
környezetében (Pl. Szíria, Irak, Líbia, Ukrajna) állandósulnak, a viszonyok
egyre átláthatatlanabbakká, a megoldás, a béke egyre elérhetetlenebbé,
szinte lehetetlenné válik a szabadkőműves háttérhatalom tevékenysége
következtében. Ilyenkor jut az ember eszébe, mit is mondott Henry Ford,
ha a világ stabil békét szeretne, csakhogy ma már ez a lehetőség nem
létezik. Néhány adalék a fentiekhez kapcsolódóan, a múlt századból,
kizárólag a tisztánlátásért: "Henry Ford tragédiája" /rövid cikk/.
Valamint: "CION BÖLCSEINEK JEGYZŐKÖNYVEI"  ez hosszabb, de aki
elolvassa megérti az elmúlt évtizedek, sőt, évszázadok történelmének háttér-
erőit, az események valós okait.
 
A brüsszeli főördögök interjút adnak két boszorkánynak a tévében:

20160928jeanclaude-juncker-president.jpg

Európa pusztítói maximális sebességre kapcsoltak.

--------------------------------------

AKTUÁLIS FIGYELMEZTETÉSEK NAPJAINKBAN
Évszázadok óta jönnek a figyelmeztetések az egyes kiválasztottakon keresztül.
Magyarországon is vannak ilyen személyek. (Jelenleg az egész világon kevesebb
mint 20 ember kap hiteles üzeneteket.)

Mit üzent Jézus 2016. X. 8-án Mária Julianna által:

" ...Az idő eljött, az óra itt van. Már hirdetik a tévtanításokat. A sátán uralma annyira elharapódzott a földön, hogy ha lehetne még a választottakat is megtévesztenék. Ezért, kicsinyeim, vizsgáljatok meg mindent, hasonlítsátok össze az Evangéliummal és csak azt fogadjátok el, ami azzal megegyezik, minden mást vessetek el, akárki is mondaná azokat. Most olyan nehéz idők jönnek, hogyha meg nem rövidíteném, még a választottak is elbuknának és elhagynának Engem. Rettenetes szellemi harc folyik a lelketekért. A pokol összes démona és ördöge itt hemzseg, és szó szerint keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok nekik ellen a hitben!... "

2016. 09. 24-én:

" ... Az idő elfogy. Sajnos nagyon sok embernél, akik a hiábavalóságot követik, napjaik, éveik, egész életük az enyészetbe hull. Nincs semmi értéke, mert elvesztegették a lehetőséget, és nem fogadták be a kincseket, amelyeket kegyelmeim által kaptak volna Tőlem.... " ...

" ... Gyermekeim! Az óra itt van. Mint sötét ködfelhő, úgy ereszkedik le a világra igazságosságom súlyos haragja. Csak ti, akik ugyan nagyon kevesen vagytok, a ti imátok tartóztatja föl még lesújtó karomat. Csak rátok való tekintettel adok még lehetőséget a megtérésre, de már nem sokáig. Az idő lejár, és megfizetek mindenkinek tettei szerint.

Gyermekeim, készüljetek! Soha nem látott üldözés vár rátok. Megtisztítom a Földet. Csak nagyon kevés ember fog megmaradni, és akik élnek, irigyelni fogják a holtakat. Olyan kietlen és sivár pusztaság lesz a Föld, hogy akik megmaradtak azt hiszik, hogy egyedül vannak. Nem lesz kommunikáció, nem lesz média, csak Isten lesz, Akihez ha fohászkodik hívő lélekkel az ember, meghallgatásra talál és segítséget kap. ... "

2016. 09. 11. :

"... újra mondom: ne álljatok szóba a sátánnal, mert minden bűn ítéletet von magára és Én megfizetek mindenkinek tettei szerint. A ti mindennapi kenyeretek az Én tanításom legyen, hogy amit rátok bíztam, a szeretetet, adjátok tovább és a szolgálatot, amit Tőlem kaptatok, végezzétek lelkiismeretesen! ..."

" ...A keresztényüldözés már itt van a küszöbön. Egész Európát be fogja borítani a keresztények vére. Készüljetek, éljetek szüntelen készenlétben! Az óra itt van.... "

2016. 09. 18-án:

" ... Mivel nagyon szeretlek titeket, újra meg újra ismétlem Önmagamat és figyelmeztetlek benneteket. Éljetek szüntelen készenlétben, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. A csapások már itt vannak. Gyűjtsetek magatoknak eleséget, vizet, mert nagyon ínséges idők jönnek! Egy pohár víz, amit most természetesnek vesztek, nagy kincs lesz. Az idő eljött, igazságosságom megtisztítja a földet. Hamar lezárul ez a korszak, amelyet az általános megtisztítás után egy új fog felváltani.... "

 

2016.11. 13-én egy másik magyar kontakt személy által (részletek):

" Jézus: Már a Nagyfigyelmeztetés előtt megindult a tisztogatás a
természeti csapásokkal, a terrorcselekményekkel, és akkor fog igazán
megmutatkozni, amikor az Atya elküldi a Szentlelket. Akkor majd
megtörténik a szétválasztódás, és megindul a keresztényüldözés, és az
antikrisztus fellépése által kibontakozik az igazi büntetés."
 
" ... Kép: Tömegeket ejtettek foglyul, hogy kivégezzék őket
Jézus: Ezekkel a képekkel érzékeltettem veled, hogy mikor majd
kimutatja az antikrisztus foga fehérjét, és megnöveli szolgálói táborát, a
keresztények közül sokan összeütközésbe kerülnek majd vele. Amikor
látja, hogy védik a hagyományos értékeket, haragra gerjed, és
megparancsolja embereinek, hogy aki ellenáll, azt kíméletlenül fogják el,
kínozzák meg, és végezzék ki. Bizony lesz olyan is, hogy rengeteg
embert elfognak, egy közös táborba hurcolják őket, és ott látványos,
nagy kivégzéseket végeznek. Ez olyan szörnyű lesz, hogy fölülmúlja
majd az ókori, római kínzásokat, tömeggyilkosságokat. .."
 
"  ... Hang: Bemutatom neked ezt… az antikrisztussal kapcsolatban
Jézus: Kötelezővé fogja tenni a sátán bélyegét, elrendeli, hogy mindenki
jelentkezzen a gyűjtőhelyre, ahol elvégzik rajta a műveletet. Akik nem
mennek oda, azokat felkeresik, és ha ellenállnak az erőszaknak,
kíméletlenül megölik őket. Lesznek gyermekeim közül, akiknek sikerül
elbújni barlangokban, erdőkben, pincékben. Ők e bélyeg nélkül
maradnak, és életüket is megőrzöm. Akiket viszont erőszakkal
megölnek, azokat mint hős vértanúkat, azonnal a mennybe viszem.
Akiknek erőszakkal beadják e bélyeget, mint pl kórházban
fekvőtehetetlen betegeknek, kicsi gyermekeknek, azoknak lelkét
megóvom a pusztulástól, és e bélyeg testüknek sem fog ártani. .."
 
" ... Hang: Bejelenteni ezt az átkot
Jézus: Lassan, és fokozatosan eljön az ideje annak, hogy be kell
jelentenie a hamis prófétának a reformokat, az átkot, amely az egyházra
romlást hoz. .. "    

(A hamis próféta lenne Ferenc pápa?? - a szerk.)

A migránsokról:

" ... Hang: Ez csak ízelítője annak, ami lesz majd
Jézus: Mikor a migránsok elárasztják egészen Európát, a közéjük
surranó terroristák, akik az iszlám vallás őrült követői, felzaklatják őket,
felbiztatják, és tömegesen letámadják a templomokat, a keresztény
lakásokat, a keresztény közösségeket, szerzetesrendeket, és Isten
nevében lelövöldözik az embereket, és összetörik a berendezéseket.
Imádkozzatok hazátokért, Édesanyám őrködik felettetek, vigyáz rátok és
dolgaitokra. Csak imádkozzatok, és imádkozzatok. ... "
 
" ... Jézus: Használj ki minden percet az életedből, mert ha egyet is
kihagysz, az pazarlás. Ugyanis az időt azért adtam, hogy lelkeket ments,
és bűnbánattal javíts a saját állapotodon. ... "

 

Azt hiszem fentiek önmagukért beszélnek, nagyon erős sátáni befolyás alatt

kell valakinek lennie, hogy ne értse meg miről is van szó. Most még tehet

mindenki magáért, meg is mentheti magát ha igazán akarja és nem hagyja

az ördögi/démoni sötét (pl.(bal)liberális, szabadkőműves) hatásokat érvényesülni...

 

 

 portraitufonauta.jpg

Vissza a főoldalra